Photo by Dmitry Bayer on Unsplash

Hvordan fungerer vårt fargesyn?

Hvordan oppfatter hjernen farger, og kan det tenkes at det finnes flere farger enn dem vi vanligvis ser?

Når lysstrålene møter øyet, er strålene i seg selv uten farge.

Opplevelsen av farger skapes i hjernen ved hjelp av sansecellene i øyet som mottar lyset.

Det betyr at fargeinntrykkene bare skapes i vår bevissthet, og at vi i realiteten ikke kan vite om vi ser fargene på samme måte.

Det er de såkalte tappene i øyet som registrerer fargene, mens stavene bare fanger opp gråtonene.

Det finnes tre slags tapper som hver for seg er mest følsomme overfor lys med bestemte bølgelengder.

Når lys med en gitt bølgelengde når øyet, vil det i større eller mindre grad stimulere de tre typene av tapper.

Signalene blir først behandlet av gangliecellene i selve øyet og deretter sendt via synsnerven til hjernen der inntrykket av farger oppstår.

Eksempelvis vil lys med en bølgelengde på 570 nanometer påvirke de røde og de grønne tappene, og det blir tolket av hjernen som gult lys.

Det menneskelige øye kan bare oppfatte lys med bølgelengder fra 390 til 750 nanometer. Utenfor dette spekteret finner vi ultrafiolett og infrarødt lys.

Men det finnes insekter, for eksempel bier, som klarer å oppfatte ultrafiolette farger. Følgelig er det slett ikke utenkelig at det eksisterer andre farger i verden enn dem vi er i stand til å se.

Men det er noe vil aldri noensinne vil klare å registrere.