Shutterstock
julemanden på en vægt

Hvor mye veier julenissen?

På bilder pleier julenissen å se nokså godt polstret ut – men er det mulig å regne ut hvor mye han veier?

På de fleste gjengivelser ser julenissen ut som en person i det legene kaller fedmeklasse III. Det er den øverste klassen på fedmeskalaen og starter ved en BMI, altså kroppsmasseindeks, på 40.

BMI regnes ut ved å dele vekten i kilo med personens høyde målt i meter i andre potens, altså vekt/(høyde x høyde). Hvis vi anslår julenissens BMI til å være nøyaktig 40, må vi fortsatt kjenne høyden hans for å regne ut vekten.

152 kilo er julenissens vekt hvis vi regner den ut på bakgrunn av typiske framstillinger av ham.

Sammenligner vi julenissen med reinsdyrene hans, virker han som en ganske høy fyr. Ofte viser tegninger at skulderhøyden til reinsdyrene er rundt navlen hans.

Skulderhøyden hos voksne reinsdyr er veldig variabel og kan ligge på alt mellom 85 og 150 centimeter. Siden julenissen har tamrein, som ofte har litt kortere bein enn de ville slektningene, er en skulderhøyde på 120 centimeter for Rudolf og gjengen en rimelig gjetning.

Det gjør julenissen 195 centimeter høy. Dermed kan vi fullføre regnestykket som avslører at julenissen veier om lag 152 kilo.

Årsaken til overvekten er nok tradisjonen med at barn setter fram småkaker og et glass melk til julenissen.

julemanden med småkager

Julenissens overvekt kan skyldes et utrolig stort inntak av småkaker.

© Shutterstock

Globalt sett finnes det antagelig rundt 396 millioner husstander som feirer jul, og som samtidig har barn under 14 år. Hvis alle setter fram litt godsaker, må julenissen innta om lag 120 millioner liter melk og 20 millioner kilo småkaker.

Firmaet BP Owl, som produserer utstyr til måling av blodtrykk, har anslått at julenissen med bakgrunn i sin overvekt og diett av melk og småkaker sannsynligvis – og dessverre – vil dø i en alder av 54.