human oxygen

Hvor mye oksygen trenger et menneske?

Hvor mange planter må det settes inn hvis et menneske skal oppholde seg i et lufttett glassrom i lengre tid?

Minst 30 trær

Mennesket trenger oksygen for å omsette energi i cellene. Skal et menneske oppholde seg i et lufttett, solbelyst glassrom i lengre tid, krever det minst 30 trær. Et normalstort menneske forbruker nemlig rundt 300 kilo oksygen per år, og forskere har regnet ut at trær i tempererte skoger i snitt produserer cirka 10 kilo oksygen i året. Tallet tar hensyn til at også trærne selv bruker oksygen til energiomsetningen i egne celler.

Men i praksis er det vanskelig å opprettholde riktig sammensetning av oksygen og karbondioksid over lengre tid. For plantenes fotosyntese og respirasjon varierer, og hvis oksygeninnholdet i luften faller fra de vanlige 21 prosent til rundt 14 prosent, kan det lave innholdet være skadelig for mennesker, og går oksygennivået helt ned til rundt ti prosent, kan det være livsfarlig.

Et for høyt karbondioksidnivå er også skadelig. Øker luftens karbondioksidmengde fra normalnivået på 0,04 prosent til et par prosent, medfører det ubehag, og enda høyere nivåer tar livet av folk.

Planten holdt liv i musen

For bare 200 år siden visste forskerne faktisk ikke at luft inneholder oksygen, bare at pustende organismer kunne gjøre luften så "dårlig" at mennesker ikke kunne puste den inn uten å føle at man ble kvalt. Forskerne oppdaget imidlertid at planter kunne fornye den "dårlige" luften, og at eksempelvis en mus kunne overleve i en lufttett og solbelyst glassklokke – hvis den bare inneholdt så mye som en eneste plante.

Se videoklipp om Biosphere 2

©

Åtte mennesker bodde i et lufttett drivhus

Biosphere 2 fra Arizona i USA er det mest omfattende forsøket på å lage et lukket økosystem der planter, dyr og mennesker skulle leve uten oksygentilførsel utenfra. Systemet befinner seg i et lufttett drivhus på 12 800 m2 der åtte personer flyttet inn fra 1991 til 1993. Men oksygeninnholdet var vrient å regulere og falt til 14,2 prosent i løpet av 16 måneder. Man måtte derfor tilføre oksygen utenfra.

Det lukkede økosystemet Biosphere 2 består av forskjellige avdelinger til bl.a. landbruks- og boligformål.