Hvor mange musikere får hørselsskader?

Er det mange profesjonelle musikere som blir rammet av hørselslidelsen tinnitus?

Hørselsskader, blant annet tinnitus, er en vanlig yrkesskade blant musikere. Undersøkelser viser at cirka 30 prosent av rocke- og popmusikerne har varig svekket hørsel, men enda flere – cirka 52 prosent – av de klassiske musikerne blir rammet. Tinnitus henger nesten alltid sammen med en hørselssvekkelse og beskrives som lyd i øret, en lyd som ikke kommer utenfra. Hjernen får altså beskjed om en lyd som ikke er der. Det er fordi sansecellene, de fine små hårene i det indre øret, er skadet av gjentatt kraftig støypåvirkning. Tinnitus kan opptre svært forskjellig. Den kan være en konstant lyd eller en lyd som kommer og går, den kan være i det ene eller i begge ørene, og den kan være susing, en hyletone eller en slags maskinstøy. Forekomsten av tinnitus antas å ha økt både blant musikere og ivrige konsertgjengere i de senere årene. Det er sannsynlig at det oppstår flere skader i takt med at forsterkere, høyttalere og instrumenter er blitt bedre. Tidligere kunne ikke utstyret gjengi musikken fullt ut når styrken ble skrudd meget høyt opp, og det la en naturlig demper på antallet hørselsskader. Det finnes ingen vidundermedisin mot tinnitus, men en ny form for psykologisk behandling tar sikte på å forandre pasientens opplevelse av lyden.