Hvor mange forskjellige ansiktsuttrykk kan et menneske lage?

Hvor mange ulike uttrykk kan vi skape med ansiktet? Og hvilke muskler er i bruk når vi for eksempel er sinte?

Baby laver ansigtsudtryk
© Shutterstock

Under ansiktshuden finnes det 24 muskler som til sammen danner alle uttrykkene vi kan skape. Men alle er ikke i bruk samtidig – et sint ansikt krever eksempelvis bare åtte muskler. Psykologen Paul Ekman var en av de første som arbeidet vitenskapelig med det menneskelige ansiktsuttrykket. Ekman og hans kolleger utviklet et system for avkoding av ansiktet. Det brukes blant annet av legene i behandling av schizofrene pasienter, og i datamaskiner som må kunne gjenkjenne ansikter. Systemet er bygd opp av såkalte aksjonsenheter. Hver enhet består av aktiviteten i en eller flere ansiktsmuskler som er synlig for det menneskelige øye. Ved å studere videoopptak av ulike ansiktsuttrykk har man definert over 40 aksjonsenheter – moduler i et ansiktsuttrykk. Med enkle regneoperasjoner kom Ekman deretter frem til at et menneskeansikt kan frembringe flere hundre tusen ulike uttrykk. Men i praksis er det ganske få uttrykk som går igjen. Til gjengjeld brukes noen av dem verden over. I 1960-årene dro Paul Ekman Jorden rundt og studerte primitive folkeslag. Han fant syv grunnleggende uttrykk som fantes på tvers av kulturer, og som var i bruk hos selv små barn som var født døve og blinde. Det gjelder ansiktsuttrykkene som tolker følelsen av glede, sinne, avsky, frykt, interesse, tristhet og overraskelse.