Hvor mange bilder kan øyet oppfatte i sekundet?

Kinofilm vises med 24 bilder per sekund. Ville kvaliteten blitt bedre hvis man viste flere bilder?

Hvor mange bilder kan øyet oppfatte i sekundet?
© Photo by oldskool photography on Unsplash

I filmens barndom tok man ikke antallet bilder per sekund så nøye. Publikum var godt fornøyd bare de fikk se levende bilder. Etter hvert ble 16 bilder i sekundet standardhastigheten, men fordi det ga en litt flimrende opplevelse, gikk man opp til 24 bilder omkring 1920.

Faktisk kan menneskeøyet bare skille opptil 60 bilder per sekund i sterkt lys og ikke flere enn 10 i svakt lys. 24 enkeltbilder i sekundet gir i praksis så hurtige skift at øyet ikke oppfatter dem, og vi opplever filmen som flytende. Derfor har filmbransjen holdt fast ved denne frekvensen.

Forsøk på å gå enda høyere opp har ikke vært bryet verd, fordi en høyere frekvens krever omstilling av alt utstyret. I stedet har man satset på å gjøre bildene bedre ved å bruke film med høyere oppløsning. På TV brukes det 25 bilder i sekundet. Det skyldes at man er bundet av frekvensen i strømforsyningen.

Vekselstrøm skifter retning 50 ganger i sekundet, og av tekniske grunner må antallet bilder i sekundet gå opp i frekvensen. I USA, der vekselstrømmen skifter retning 60 ganger i sekundet, må TV av samme grunn vise 30 bilder i sekundet. Forskjellen i bildehastighet på TV og i kinoene er ikke uten problemer. Når en kinofilm blir vist på TV, er den cirka 4 prosent kortere. Denne forskjellen er så liten at de færreste merker den.

Likevel blir en del spillefilmer nå tatt opp med 25 bilder i sekundet, nettopp for å gjøre dem bedre egnet for fjernsynsvisning.