Hvor langt unna er passiv røyking skadelig?

Naboene våre røyker på verandaen, og vi kan lukte røyk inne. Oppgangen lukter også av røyk. Er det farlig?

Barn udsat for passiv rygning

Passiv røyking går særlig hardt utover barn siden de puster inn mer røyk per kilo kroppsvekt.

© Shutterstock

Ifølge amerikanske helsemyndigheter finnes det ingen trygg avstand til en tent sigarett.

Med andre ord: Når du kan lukte sigarettrøyk, blir du utsatt for de opptil 7000 giftige kjemikaliene.

Det amerikanske firmaet Inogen, som produserer oksygenapparater til personer med nedsatt lungefunksjon, har utført et forsøk med en partikkelteller utendørs. Selv om forsøket viste at konsentrasjonen av farlige partikler faller med avstanden til røykeren, var den fortsatt 46 prosent høyere når sigaretten var åtte meter unna.

Passiv røyking skader utsatte grupper

Passiv røyking øker risikoen for kreft. Det viste for eksempel en stor analyse offentliggjort i 2018, som sammenlignet resultatene fra 40 ulike studier.

Analysen viste også at effekten av passiv røyking er høyest hos kvinner. Risikoen for både brystkreft og lungekreft stiger.

Passiv røyking har også blitt koblet til høyere risiko for hjerneslag, særlig blant ikke-røykere, som regelmessig blir utsatt for røyk fra andre.

Sigarettrøyk går spesielt hardt utover barn fordi de puster inn mer luft per kilo kroppsvekt enn voksne, og eldre fordi de har svakere helse og immunsystem.

Personer med hjerte- eller lungesykdommer kan også få mer alvorlige symptomer av passiv røyking, mens passiv røyking hos gravide er forbundet med lav fødselsvekt.

Sigarettrøyk inneholder gift

Kullos

Reduserer mengden oksygen i blodet

Tjære

Forårsaker lungekreft og luftveissykdommer

Kadmium

Øker risikoen for beinskjørhet

Bly

Gir hjerneskader og nedsatt IQ hos barn