Shutterstock
røntgen, bryst

Hvor farlige er røntgenstråler?

Røntgenstråler er skadelige – er det en grense for hvor ofte man bør bli røntgenfotografert?

Røntgenstråling brukes blant annet på kreftpasienter for å drepe kreftcellene, men dessverre skader strålene også de friske cellene. Noe liknende skjer når vi blir røntgenfotografert. Strålene kan skade kroppen på to måter: For det første kan de gi akutt forbrenning ved voldsom bestråling. For det andre kan det dukke opp langsiktige skader opptil 20 år etter bestrålingen.

Denne risikoen løper alle som blir røntgenfotografert, men statistisk sett er den svært liten. For eksempel fører røntgenfotografering av lunger eller hofter til kreft i ett av 100 000 tilfeller. Ved CT-skanning, der pasienten ligger i et rør med roterende røntgenkilder, er tallet én av 1000 pasienter.

Statistikken bygger bl.a. på undersøkelser av dødeligheten for personer som ble utsatt for bestråling i forbindelse med atombombingen av de japanske byene Hiroshima og Nagasaki i 1945. Kreftrisikoen er altså til stede, og derfor bør man ikke bli røntgenfotografert uten at det er en god grunn til det.

I Norge er det imidlertid ingen regler for hvor mange ganger en pasient kan bli røntgenfotografert. Sammenliknet med andre strålekilder er bestrålingen under røntgenfotografering nemlig svært liten. Vi blir for eksempel utsatt for større bestråling på en flytur på grunn av kosmisk stråling.