Shutterstock

Hvilken alder er optimal for fødsler?

Man hører ofte om risikoen ved å få barn sent i livet. Hvilken alder er den beste å føde i, biologisk sett?

Jo tidligere, desto bedre. Hvis man bare betrakter det rent fysiske, er kvinner best egnet til å få barn straks de har fått eggløsning og er ferdig utviklet kroppslig sett. Gjennomsnittsalderen for første eggløsning ligger rundt 13 år. Det er individuelt når kvinnene oppnår maksimal styrke og utholdenhet, men for de aller fleste inntreffer det mellom 16 og 18 år. Det vil si at det er da det er gunstigst å bli gravid. Frem til 25-årsalderen er forholdene for graviditet og fødsel optimale. Deretter begynner det langsomt å gå utfor bakke.

Problemer

Kvinnen kan oppleve større problemer med å bli gravid fordi kvaliteten på eggene reduseres år for år. Risikoen for komplikasjoner i form av spontanaborter og graviditet utenfor livmoren blir større, og når kvinnen blir enda eldre, øker også faren for komplikasjoner under selve fødselen. Blant annet tas det flere keisersnitt, samtidig som fødselen tar lengre tid jo eldre man er.

Når eggkvaliteten spiller så stor rolle for et vellykket svangerskap, skyldes det at alle kvinnens egg er blitt til som en del av henne. Derfor kan det med tiden oppstå kromosomfeil i dem. Flere undersøkelser viser derimot at mannens alder ikke betyr så mye. Sædcellene dannes fortløpende, og ofte er sædkvaliteten hos eldre menn like god som hos yngre.

I dag er gjennomsnittsalderen for førstegangsfødende cirka 28 år – fem år høyere enn for 40 år siden, og tallet stiger stadig. Det kan være mange fordeler ved en slik utvikling. Kvinnene er vanligvis modnere, er ferdig med utdannelsen og lever i stabile parforhold. Men sett fra et medisinsk synspunkt er det langt fra optimalt å bli gravid i sen alder.