Shutterstock

Hva skjer når man knekker fingrer?

”Jeg har ofte spekulert på hva som egentlig skjer når man knekker fingrer. Og kan det være skadelig?”

Lydopptak av et fingerknekk viser at det faktisk dreier seg om to atskilte lyder som overlapper hverandre. Men det er ennå uklart nøyaktig hva som frembringer knekkene.

Vitenskapens beste forslag er at leddvæsken som finnes mellom knoklene, blir utsatt for en plutselig trykkforandring når vi trekker i fingeren eller trykker på den.

Når mellomrommet i leddet utvides, dannes det et undertrykk i leddvæsken. Da oppstår det et hulrom eller en luftboble som faller sammen igjen noen mikrosekunder senere.

Årsaken til de to lydene er trolig at denne boblen dannes og oppløses. Ankel- og kneledd kan også gi fra seg knekkende lyder, ofte når man reiser seg opp etter å ha sittet på huk en stund.

Disse lydene skyldes sannsynligvis at senene i ben eller føtter smetter på plass med et smell som når man knipser på en strikk. Noen mennesker knekker fingrer uavbrutt, mens andre finner det sterkt ubehagelig.

Det er blitt hevdet – antakelig særlig av den sistnevnte gruppen – at fingerknekking kan forårsake leddgikt og flere andre lidelser. Det er imidlertid ingenting som tyder på at det skulle være skadelig.

På den annen side kan det tenkes at hvis man ustanselig knekker fingrer, kan det slite på leddene slik at de etter hvert blir litt løse.