Kroppens myke deler fortæres av mikroorganismer når et lik er lagt i jorda. Skjelettet kan bli bevart i mange år.

© Shutterstock

Hva skjer med kroppen etter begravelsen?

Allerede kort tid etter at kroppen er senket ned i jorda, starter en effektiv forråtnelsesprosess, som til slutt bare etterlater skjelettet.

Vi begraver typisk en død person omkring en uke etter døden. Hvis liket oppbevares ved under 4 °C, er det liten grad av forråtnelse.

Når liket er senket ned i graven, endrer huden farge og blir løs og grønnlig.

Kroppen svulmer opp som en ballong fordi det dannes ulike illeluktende gasser.

Kalkinnhold bestemmer skjelettets levetid

Etter to–tre uker i graven har liket mistet de fleste av sine innvoller og muskler fordi bakterier, fluer og larver spiser av den døde, mens vannet i kroppen fordamper – normalt består kroppen av om lag 80 prosent vann.

Etter tre–fire måneder er det bare skjelettet igjen.

Bakkens innhold av kalk bestemmer hvor rask knoklene blir oppløst – er det mye kalk i den, kan knoklene bevares i flere tusen år.

MUMIER OG MYRFUNN VARER NESTEN EVIG

© GETTY IMAGES

Hvis et lik ligger ekstremt tørt, varmt eller kaldt, råtner det ikke og blir til en slags mumie, der kroppens myke deler tørker inn til en hard masse.

I myrfunn stopper forråtnelsen på grunn av det sure myrvannet som virker som garvesyre på huden.