Fainted man

Hva er grunnen til at vi besvimer?

Får hjernen ikke nok oksygen, besvimer vi.

Når vi besvimer, skyldes det som regel at hjernen mangler oksygen. Oksygenet føres med blodet fra lungene, men hvis blodforsyningen av ulike årsaker blir for lav, får ikke hjernen nok oksygen. Da blir vi svimle og kan besvime.

Hos friske personer er den vanligste årsaken til oksygenmangel en overstimulering av vagusnerven i hjernen, som ofte utløses av voldsomt stress, smerte eller angst. Overstimuleringen senker hjerterytmen og fremkaller et plutselig og omfattende blodtrykksfall.

Men blodtrykket kan også falle brått hvis vi reiser oss så hurtig at hjertet ikke rekker å reagere på trykkforandringen.

Endelig kan lav konsentrasjon av sukker i hjernen ha som resultat at vi besvimer hvis vi blant annet har spist for lite. Det skyldes at hjernen – i tillegg til oksygen – også må ha sukker for å fungere.