Hva er det som skjer når foten sover?

Det prikker og gjør vondt når foten sover. Men hvorfor?

Feet

Foten ”sover” når nervene i kroppsdelen er blitt midlertidig lammet og følgelig verken kan sende informasjon til eller motta beskjeder fra hjernen. Nervene påvirkes både av kroppsvekten som presser dem sammen og forstyrrer evnen til å sende nervesignaler, og av blodårene som også blir sammentrykt og ikke evner å opprettholde oksygenforsyningen til nervene.

Skifter man stilling, svekker man presset mot nervene, og når blodtilførselen kommer i gang igjen, får man gradvis følelsen tilbake. Samtidig merker man en prikkende sitring som kommer av at ikke alle nervene får funksjonen tilbake like hurtig.