Shutterstock
det periodiske systemet

Hva består et menneske av?

Kan vi si nøyaktig hva et menneske er sammensatt av på grunnstoffnivå?

Redusert til sine elementære bestanddeler har et menneske en relativt enkel kjemisk sammensetning. Over 99 prosent består av bare ti forskjellige grunnstoffer, og størstedelen er naturligvis oksygen og hydrogen i form av vann.

I et menneske er det også karbon nok til to poser grillkull, jern til et par solide spiker pluss svovel til noen ganske store fyrstikkesker.