Shutterstock
Højt blodtryk - blod strømmer gennem kroppen

Høyt blodtrykk får hjernen din til å skrumpe

Hver femte går rundt med høyt blodtrykk. Det øker risikoen for en rekke alvorlige sykdommer. Nå viser forskning at høyt blodtrykk også får hjernen til å skrumpe, noe som kan ha konsekvenser for hukommelsen.

Høyt blodtrykk kobles sammen med skrumphjerne

En studie fra University College of London har avslørt en sammenheng mellom høyt blodtrykk i 40-årsalderen og tap av hjernevev senere i livet.

Forskerne har tatt utgangspunkt i data fra en stor gruppe mennesker som har vært med i et livslangt forskningsprosjekt siden de ble født i 1946. Omtrent hvert tiende år har forskerne undersøkt forsøkspersonenes helse, blant annet blodtrykket.

Forskerne inviterte 502 av personene, som nå er omkring 70 år, til å bli hjerneskannet.

Visste du at du kan få med en blodtrykksmåler i velkomstgave når du velger å abonnere på Illustrert Vitenskap?

Skanningene viste at personer med et høyt diastolisk blodtrykk i alderen 36 til 43 hadde mindre av hjernens såkalte hvite substans som 70-åringer.

Og de som hadde et høyt systolisk blodtrykk i samme aldersspenn, viste særlig et mindre volum i hjernens hukommelsessentral hippocampus.

Digital blodtryksmåler
©

Hva er systolisk og diastolisk blodtrykk?

Om høyt blodtrykk er den direkte årsaken til de skrumpende hjernene, er fortsatt for tidlig å si. Tidligere studier har imidlertid slått fast at høyt blodtrykk er skadelig for hjernen, da det kan ødelegge blodkar og redusere blodtilstrømningen til hjernen.

Ifølge forskerne bak den nye studien er det derfor også nærliggende at høyt blodtrykk kan være årsaken til tap av hjernevev.

Høyt blodtrykk og utvikling av demens

Tap av hjernevev er ofte en forløper for demenssykdommer som for eksempel Alzheimers, og forskerne var derfor også interessert i å teste 70-åringenes kognitive evner. De fant ikke umiddelbare tegn på hukommelsesproblemer eller lignende.

Men det er fare for at de vil utvikle demens i framtiden, siden de første tegnene på den sykdommen ofte kommer noen år etter tap av hjernevev. Forskerne fortsetter derfor med å følge forsøkspersonene.

En nederlandsk studie har imidlertid allerede styrket mistanken om at høyt blodtrykk kan føre til demens.

De nederlandske forskerne fant nemlig ut at blodtrykksnedsettende medisiner øker blodgjennomstrømningen i hjerneregionen hippocampus, noe som ser ut til å redusere risikoen for demens.

Hippokampus aivot
© Shutterstock

Høyt blodtrykk kan være vanskelig å oppdage

Ifølge Verdens helseorganisasjon, WHO, har hver femte person høyt blodtrykk. Likevel er det mange mennesker som ikke vet at de lider av det.

Årsaken er at økt blodtrykk kan være symptomfritt. Noen mennesker kan imidlertid merke plager som lett hodepine, mild svimmelhet og hjertebank.

Det kan derfor være en god idé å måle blodtrykket regelmessig. Blodtrykket kan for eksempel måles med en digital blodtrykksmåler som kan brukes hjemme, og som er lett å bruke og lese av.

Når du velger å abonnere på Illustrert Vitenskap, kan du nå få en blodtrykksmåler som velkomstgave.

Blodtrykksmåleren gir presise målinger, overholder alle gjeldende standarder og gir muligheter for at opptil to personer kan følge historikken sin og lære enda mer om blodtrykk og helse.

Lær mer om blodtrykket ditt: Få en blodtrykksmåler og et abonnement på Illustrert Vitenskap