Shutterstock
øyenbryn, mann

Har menneskets øyebryn en funksjon?

Jeg har ofte spekulert på om øyebrynene har en eller annen funksjon, eller om de bare er en levning fra våre pelskledde forfedre?

Vitenskapen vet ikke med sikkerhet hvorfor vi mennesker er utstyrt med øyebryn. Men det virker rimelig å anta at brynene først og fremst har en praktisk funksjon. Sammen med øyevippene hindrer de at svette, regn og skitt trenger inn i øynene.

Det er flere ting som tyder på at øyebrynene er til for å beskytte øynene – for eksempel er alle hårene rettet utover. Dermed vil brynene automatisk lede svette og regnvann bort fra området ved øynene. Ved siden av denne funksjonen er det sannsynlig at øyebrynene spiller en viss rolle i forbindelse med å forsterke ansiktsmimikken.

Menneskets suksess beror i høy grad på evnen til å kommunisere, og da er også ansiktsuttrykket viktig. Øyets lukkemuskel og pannens hudmuskel møtes under øyebrynene, som dermed blir svært fleksible og kan uttrykke og tydeliggjøre en lang rekke følelser.

Darwinistiske prinsipper har så gjort at naturen har beholdt øyebrynene opp gjennom utviklingen, mens menneskene ellers mistet resten av pelsen. For øvrig blir hårene i øyebrynene skiftet ut hver femte måned. Sammen med øyevippene er det disse hårene på menneskekroppen som skiftes ut oftest. Til sammenlikning varer et hodehår i vel tre år.