Kan to mennesker ha samme fingeravtrykk?

Hvordan kan forskerne si det så sikkert at alle har sitt helt unike fingeravtrykk?

unique finger prints

Fingeravtrykket er enestående, og ingenting tyder på at to av klodens syv milliarder mennesker har nøyaktig det samme avtrykket.

Selv ikke eneggede tvillinger har samme fingeravtrykk

Men hypotesen om fingeravtrykkets spesielle natur er det umulig å bekrefte vitenskapelig, for det ville krevd at alle de syv milliardene måtte få tatt og sammenlignet fingeravtrykkene. Men politiet har brukt fingeravtrykk i over 100 år og har ennå til gode å treffe på to personer med helt identisk avtrykk, selv ikke blant eneggede tvillinger.

Sannsynlighet: 1 til 64 milliarder

Den britiske psykologen Francis Galton, som med en rekke bøker og artikler om emnet bidro til å gjøre fingeravtrykket kjent for brede lag av folket mot slutten av 1800-tallet, regnet en gang ut at sannsynligheten for at to mennesker har identisk fingeravtrykk, er 1 til 64 milliarder.

Senere har flere andre forskere satt opp statistiske modeller for sannsynligheten for et perfekt sammenfall av fingeravtrykk fra to personer. Alle kom frem til at sannsynligheten for å finne et helt likt avtrykk er forsvinnende liten.

Fingeravtrykk er derfor et ypperlig identifiseringsmiddel for politiet. Men funn av et fingeravtrykk på et åsted betyr ikke nødvendigvis at avtrykkets ”eier” blir dømt for en gitt forbrytelse. Ofte vil fingeravtrykket bare inngå som del av et utvalg indirekte og direkte bevismidler.

Man har fire typer fingeravtrykk

Bue

Enkel slynge

Dobbel slynge

Virvel