Er strålene fra en laserpeker farlige?

Blir man blind hvis man har kjempeuflaks og blir truffet rett i øyet av det røde lyset i en laserpeker?

laserpeker

Laserpekeren som har erstattet pekestokken, er en bærbar batteridrevet lykt med en lyskilde som er en laserdiode. Den har ofte form som en kulepenn eller en patron som er festet til en nøkkelring.

Som alt annet lys kan laserlyset fra en laserpeker skade øyets netthinne, men bare hvis lyset er svært kraftig og øyet er lenge nok utsatt.

Hvis laserstrålen fra en laserpeker helt tilfeldig streifer øyet, er det ingen grunn til å engste seg. Det er bare hvis man i lengre tid stirrer rett inn i laserstrålen at synet kan ta varig skade.

Laserstrålenes styrke inndeles i fareklassene 1, 1M, 2, 2M, 3R, 3B og 4. Stråling fra klasse 1-lasere er ufarlig, mens lyset fra klasse 4 alltid er farlig.

Laserne som sitter i CD-spillere og laserskrivere, vil nesten alltid høre til i klassse 1, mens laserpekerne som oftest tilhører klasse 2 eller 3R.

Mange lasere er merket etter det gamle systemet med klassene I, II, IIa, IIIa, IIIb og IV, der II stort sett tilsvarer 2, og IIIa tilsvarer 3R.

Lyset fra lasere i denne klassen har en effekt på maks fem mW og er farlig bare hvis man stirrer inn i lysstrålen i lengre tid.

Hvis øyet blir truffet av en laserstråle, vil man nesten automatisk blunke og se en annen vei, og derfor må man være svært uheldig eller dumdristig – for eksempel ved å se på laserstrålen gjennom en kikkert – for å bli skadet av en vanlig laserpeker.

Ifølge Verdens helseorganisasjon WHO er det likevel grunn til å være forsiktig med laserpekere fordi strålingen kan gi hodepine og temporær blindhet.

Hvis for eksempel en bilfører eller flyger blir blendet av en laserpeker, kan det få dramatiske følger.

Man må også være oppmerksom på at laserpekere ikke alltid er korrekt klassifisert.