Er store lunger en fordel?

Er store lunger en fordel?

Større lunger kan ta opp mer oksygen. Det er praktisk i situasjoner med oksygenfattig luft og for idrettsfolk som skal prestere optimalt.

I lungene fjernes karbondioksid – som er et avfallsprodukt fra stoffskiftet – fra blodet og erstattes med oksygen.

Utskiftningen mellom oksygen og karbondioksid foregår gjennom lungenes overflate. Lungene har et veldig stort overflateareal for å gjøre utvekslingen så effektiv som overhodet mulig.

Lunger består av små blærer

Lungene har et stort areal fordi de er delt inn i 300 millioner veldig små blærer som kalles alveoler.

Med et samlet areal på 70 til 100 kvadratmeter er lungene på størrelse med en fireroms leilighet, mye større enn huden, med bare 1,5 kvadratmeter.

Større lunger kan ta opp mer oksygen. Derfor har folkeslag fra for eksempel Andesfjellene og Tibet, hvor luften er veldig tynn og oksygenfattig, gjennom generasjoner utviklet større lunger enn folkeslag som bor i lavereliggende strøk.

Lunger bringer luft og blod i nærkontakt

I lungenes små luftsekker – alveolene – kommer luften så tett på blodet at oksygen og karbondioksid uhindret kan strømme til og fra lungene.

|

1. Fra munnen kommer luften ned i luftrøret som forgreiner seg ut i et nettverk av mindre luftrør som heter bronkier.

2. Luften strømmer videre inn i lungenes 300 millioner små luftblærer – alveolene.

3. Alveolene er omkranset av små blodkar, kapillærer. Vevet mellom alveoler og kapillærene er så tynt at luftmolekyler kan passere gjennom det. Karbondioksid (grønt) fra kroppen strømmer ut i alveolene, og oksygen (blått) strømmer den andre veien, slik at blodet blir oksidert.

Store lunger avhengig av høyde og kjønn

Lungenes størrelse er også avhengig av personens høyde og kjønn. Lungenes volum svinger mellom fire og seks liter fra person til person.

Store lunger er fordelaktige – spesielt for idrettsfolk fordi personer med store lunger kan ta opp mer oksygen og dermed prestere bedre, men det er ikke mulig å trene lungenes oksygenopptak.

Derimot kan mennesker lære å utnytte lungene mer effektivt ved å trekke pusten dypt inn og puste helt ut.

Dessuten kan vi med trening øke musklenes evne til å ta opp oksygen fra blodet, og vi kan styrke hjertet, slik at det kan pumpe blodet ut til musklene på en mer effektiv måte.

Du kan få nye lunger på 12 timer

Lungene våre er livsnødvendige – men hva skjer når de slutter å fungere? Du kan følge en lungetransplantasjon time for time i artikkelen: