Shutterstock

Er det virkelig sant at et nys ikke må holdes igjen?

Det kan være både pinlig, upraktisk og irriterende å nyse. Men kan det rett og slett være farlig å la være?

Det er helt klart ikke så lurt å undertrykke et nys, for nyset fyller nemlig et helt naturlig og svært nyttig formål.

Det blåser luftveiene fri for støv, pollen, slim, småfluer, mikroorganismer, kjemiske stoffer og andre fremmedelementer som irriterer slimhinnene og kan gi infeksjoner, forgiftninger eller pusteproblemer.

Hvis nyset presses tilbake, blir disse fremmedelementene sittende i nesen der de fortsetter å irritere. Derfor bør et nys alltid fullføres når vi merker at det bygger seg opp.

Trykket stiger i hodet når du holder igjen

Det kan også være skadelig å holde et nys tilbake, for det er nemlig store krefter innblandet.

Når naturen får styre nyset, skytes fremmedelementene i nesen flere meter vekk, og med en fart som kan nå 150 km/t.

Et godt råd i disse koronatider

Akkurat når du merker at nyset er på vei, så lukk neseborene med fingrene.

Ciliene - eller flimmerhårene - vil vibrere mindre i nesens indre, og du bør få tid til å fjerne deg fra andre mennesker før du lar nyset blåse av sted.

Husk at du må slippe neseborene før du nyser – og husk at det beste er å nyse i et papirlommetørkle, som du deretter kaster, slik at spyttpartiklene spres minst mulig rundt deg.

Klemmer du neseborene sammen under selve nyset, blir hele energien i stedet rettet innover.

Da stiger trykker i bihulene, i det eustakiske røret, i mellomøret og i de mange andre forskjellige hulrommene i hodet.

Som regel er det helt ufarlig å holde et nys tilbake, men i uheldige tilfeller kan man oppleve at det ringer i ørene og at små blodkar i hodet sprekker.

I ekstreme tilfeller kan et tilbakeholdt nys føre til sprengte trommehinner eller til og med en hjerneblødning.