Er det sunt å gi blod?

Blodgivere redder liv, men blir de også sunnere av å gi blodet videre?

Blodgivere redder liv, men blir de også sunnere av å gi blodet videre?

Shutterstock

Hvis du vil leve lenge, bør du bli blodgiver. Det er konklusjonen i en stor dansk-svensk studie.

Over en million blodgivere deltok i studien, som kom fram til at risikoen for å dø blir mindre jo oftere man gir blod. Faktisk blir dødeligheten 18,6 prosent lavere for hver ekstra dose blod man velger å gi.

Årsaken er antagelig at bloddonasjoner beskytter mot hjerte-karsykdommer.

Vitenskapen er imidlertid ikke entydig.

Blodgivere er sunnere

I 2022 analyserte nederlandske forskere den vitenskapelige litteraturen på området og kom fram til at 9 av 14 studier hadde antydet gunstige virkninger.

Men studiene tok ikke høyde for den såkalte «sunn donor»-effekten. Blodgivere representerer ofte et sunnere utsnitt av befolkningen, noe som kan føre til feiltolkninger.

For eksempel falt den årlige reduksjonen i dødelighet i den dansk-svenske studien fra 18,6 til 7,5 prosent etter at det ble tatt høyde for at blodgivere generelt har bedre helse.

Selv om den gunstige virkningen på hjerte-karsystemet kanskje ikke er like stor som først antatt, er blodgivere også sunnere på andre punkter.

Studier viser nemlig at gode gjerninger generelt gir bedre helse, siden for eksempel mindre stress og bedre humør er forbundet med å hjelpe folk i nød.