Shutterstock
Blindtarm funksjon

Er blindtarmenvirkelig overflødig?

Blindtarmen har vært et mysterium lenge, og mange forskere mener den er levning fra fortiden. Men kan det være riktig at blindtarmen ikke har noen funksjon?

Hvor sitter blindtarmen?

Blindtarmen er en ormelignende tarmstump på 5–10 centimeter. Blindtarmen sitter på den første delen av tykktarmen og – som navnet antyder – fører den ikke noe sted.

Forskerne har lenge lurt på hvorfor den er der, og mange mener at den er en fortidslevning som nå ikke lenger har noen praktisk funksjon. For noen år siden ble det imidlertid fastslått at blindtarmen kan ha betydning for utviklingen av immunforsvaret, særlig hos fosteret.

Blindtarm

Blindtarmen sitter på den første delen av tykktarmen og – som navnet antyder – fører den ikke noe sted.

© Shutterstock

Blindtarmen hjelper tarmbakterier

Og nå tyder amerikanske undersøkelser på at blindtarmen kanskje virker som et trygt tilholdssted for tarmbakterier som bidrar til å fordøye maten vi spiser og hindrer skadelige mikroorganismer i å spre seg.

Bakteriene ligger som et slimlag – som kalles en biofilm – på blindtarmens innvendige overflate og yter tilsynelatende vårt immunforsvar aktiv hjelp med både å danne og holde biofilmen ved like. Det er først nylig man har påvist biofilm i tarmen, og det har vist seg at størstedelen av den befinner seg i blindtarmen.

Forskerne tror at bakteriene som ligger i blindtarmen, kan støtes ut og gjenskape en sunn bakterieflora i resten av tarmsystemet når dårlig mage har skylt ut tarmene etter en matforgiftning. Den omfattende hygienen i mange land i dag har gjort denne funksjonen mindre nødvendig, og derfor kan moderne mennesker fint klare seg uten blindtarmen.