Er alle fingeravtrykk forskjellige?

Selv genetisk identiske tvillinger vil ende med ulike fingeravtrykk. Det fine mønsteret dannes nemlig helt tilfeldig under fosterutviklingen.

© Karen Kasmauski/Getty Images

Ikke engang eneggede tvillinger, som har 100 prosent identiske gener, har samme fingeravtrykk. Det er grunnen til at politiet og domstolene overalt i verden aksepterer fingeravtrykk som fellende bevismateriale.

Fingeravtrykket endres ikke

Fingeravtrykkets overordnede oppbygning er bestemt av genene, men de finere detaljene dannes tilfeldig under fosterutviklingen.

I tredje og fjerde fostermåned utvider væsketrykk huden på fingrene til en slags «pute». Når trykket avtar igjen, foldes huden, og dermed oppstår det virvler, buer og slynger i et mønster som er forskjellig fra finger til finger og fra person til person.

Når fingeravtrykket først er dannet, er det helt fastlagt og endres ikke.

Er ditt fingeravtrykk unikt?

På bakgrunn av statistiske modeller har forskere kommet fram til at sannsynligheten for en fullstendig match er lik null.

Om hvert avtrykk virkelig er unikt, er veldig vanskelig å etterprøve vitenskapelig – det ville nemlig kreve at forskerne tok fingeravtrykkene til alle de sju milliarder menneskene på jorda.

Alle fingeravtrykk kan deles inn i tre typer

Når en person skal identifiseres ut fra et fingeravtrykk, fastslår etterforskeren først hvilken type fingeravtrykk det er snakk om. Fingeravtrykk deles inn i tre hovedtyper med hvert sitt karakteristiske mønster: slynger, buer og virvler.