Alt for tidlig eller sen pubertet kan være en sykdom

Kids on lawn

Det finnes ingen fast alder for når barn kommer i puberteten, og det er slett ikke unormalt at det kan være fire år mellom f.eks. stemmeskiftet for gutter i samme klasse. Disse individuelle forskjellene er helt naturlige og er for en stor del genetisk betinget. Hvis foreldrene kom enten tidlig eller sent i puberteten, vil man med stor sannsynlighet også gjøre det selv.

Hvis jenter utvikler bryster og får kjønnshår før de har fylt åtte år, snakker man imidlertid om ”for tidlig pubertet”. Hos gutter er den nedre aldersgrensen ni år for at testiklene begynner å vokse og kjønnshårene bryter frem.

I begge tilfeller gjelder det at man bør snakke med lege for å finne årsaken til den tidlige puberteten. Det er som regel snakk om en hormonell ubalanse i kroppen, noe som i sjeldne tilfeller kan skyldes en svulst i hjernen eller kjønnsorganene, eller at barnet har vært utsatt for store doser av hormon-forstyrrende stoffer i omgivelsene.

For sen pubertet kan ha lignende medisinske årsaker og diagnostiseres ofte hvis jenter ikke har begynt å utvikle bryster som 13-åringer, eller gutters testikler ikke har begynt å vokse som 14- åringer. Både for tidlig og for sen pubertet kan behandles med hormoner hvis legen finner det nødvendig.

Forskernes 3 teorier om tidlig pubertet

Det er ingen enkel forklaring på hvorfor pubertetsalderen synker for tiden. Flere årsaker er mulige.

1. Fedme i barndommen Noe tyder på at overvekt og fedme i barndommen kan forklare en del av fallet i pubertetsalderen de senere årene. Kanskje kan en kraftig vektøkning allerede i spedbarnsalder ha betydning.

2. Hormonforstyrrende stoffer Mange forskere mener at kjemiske stoffer, f.eks. sprøytemidler, ftalater og såkalte bromerte flammehemmere i miljøet kan flytte pubertetsalderen nedover.

3. Familiemessige forhold Flere undersøkelser tyder på at fraværet av en biologisk far i hjemmet kan få barn til å komme tidligere i puberteten.

Første menstruasjon kommer tidligere hos jentene

Jenter begynner å menstruere stadig tidligere. Her ses utviklingen i flere forskjellige land.

Diagram of development in puberty

Før 1960: Tidspunktet for første menstruasjon skjedde i stadig yngre alder i perioden 1840–1960. Det skyldes økende levestandard, som betydde at jentenes ernærings- og helsetilstand ble bedre.

Etter 1960: En bedre levestandard kan ikke lenger forklare at pubertetsalderen fortsatt synker, selv om det går langsommere. Forskerne er på jakt etter forklaringen.