La Belsa de la Medusa

Kan vi ta opp vann gjennom huden?

Det blir sagt om forliset av fregatten Méduse at de skipbrudne overlevde ved å ta opp vann gjennom huden, siden flåten var delvis under vann. Kan det stemme?

Vann kan ikke trenge gjennom menneskehud – i hvert fall ikke nok til at det har noen praktisk betydning for å skaffe kroppen væske.

Så det stemmer ikke at de skipbrudne ved forliset av fregatten Méduse i 1816 unngikk dehydrering, selv om de ifølge beretningen hadde kroppen delvis under vann på redningsflåten.

Salt truer kroppen

Méduse forliste i Atlanterhavet vel 11 landmil vest for dagens Mauretania i Vest-Afrika. Saltholdigheten i havet er her så høy at hvis vann kunne trenge gjennom menneskehud i større mengder, ville transporten ha gått den andre veien, fra kroppen og ut i havet.

Årsaken er fenomenet osmose, som gjør at en væske vandrer gjennom en membran på grunn av forskjellen i konsentrasjonen av oppløste stoffer på de to sidene av membranen.

Et menneskes gjennomsnittlige saltinnhold er om lag 9 gram per kilo kroppsvæske, for eksempel blod. Vannet i Atlanterhavet inneholder vel 35 gram per kilo – altså fire ganger så mye.

Saltvannet ville altså ha akselerert dehydreringen.

Ultralyd åpner huden for medisin

Selv om vann ikke tas opp gjennom huden, kan flytende medisin ifølge MIT-forskere likevel leveres den veien.

Ultralyd paa hud
© Ken Ikeda Madsen

1. Ultralyd skaper bobler

Lyd med flere svingninger enn det menneskelige øret kan fange opp, såkalt ultralyd, skaper bobler i en væske som inneholder et medikament, for eksempel insulin, eller antigener til en vaksinasjon.

Ultralyd paa hud
© Ken Ikeda Madsen

2. Bobler skyves mot hud

Lyd med en lavere frekvens får boblene til å sette seg på kroppen et sted der huden er tynn, for eksempel underarmen. Her vokser boblene videre til de blir så store at de sprekker.

Ultralyd paa hud
© Ken Ikeda Madsen

3. Lesjoner åpner kroppen

De sprekkende boblene virker som mikroeksplosjoner som skaper små lesjoner, noe som betyr at glukose tas opp ti ganger så fort og insulin fire ganger så fort gjennom huden.

Saltholdighet er også forklaringen på at du blir tørstere hvis du drikker saltvann – vannet dehydrerer deg innenfra siden kroppens overskudd av salt stiger.

En annen mulig forklaring på at noen av de 147 skipbrudne fra Méduse overlevde lenge nok til å bli funnet etter 12 døgn, ligger et annet sted. Varmen i tropene, der forliset skjedde, ville vanligvis få mennesker til å svette opptil ti liter daglig, men havvannet kan ha fuktet huden og fordampet.

Det kan ha holdt kroppstemperaturen nede slik at de svettet mindre.