Kan man drikke glassmaneter?

Glassmaneter består jo stort sett av vann. Er det snakk om ferskvann, og får man dekket væskebehovet ved å spise noen glassmaneter hvis man er tørst?

manet, strand
© Shutterstock

Glassmaneter består jo stort sett av vann. Er det snakk om ferskvann, og får man dekket væskebehovet ved å spise noen glassmaneter hvis man er tørst?

Maneter består av fra 94 til 98 prosent vann, og bortsett fra enkelte salter – især sulfat, som manetene sørger for å kvitte seg med – har manetene faktisk samme saltinnhold som vannet som omgir den.

Det nytter altså ikke å drikke glassmanet hvis man er i havsnød – det hadde nyttet like lite som å drikke sjøvannet direkte. Maneter av mange slag har det evige problemet med å holde seg oppe i vannet.

Den geléaktige kroppen har ikke kraftige muskler festet til et skjelett eller andre harde deler, slik at de med kraftige svømmetak kan bevege seg raskt nok til selv å bestemme hvor i vannsøylen de vil være. De har heller ingen luftlommer eller fettlegemer som kan gi oppdrift.

I stedet har de funnet sin egen løsning på oppdriftsproblemet – de går rett og slett i ett med omgivelsene. Forsøk med maneter har vist at oppdriften styres av saltgehalten. Flytter man en manet fra saltholdig til mindre saltholdig vann, synker den til bunns, mens det omvendte forsøket får maneten til å stige til overflaten.

Og hvis saltgehalten i sjøvannet plutselig skulle endre seg et eller annet sted, ville det virket som en usynlig barriere for manetene. Men det går nokså raskt å skifte ut vannet i manetkroppen, så i løpet av et par timers tid er maneten igjen i takt med omgivelsene og kan bevege seg fritt i vannet.

For øvrig er visse manetarter en delikatesse og viktig proteinkilde i land som Kina, Vietnam og Korea. De spises ikke rå, men tørkes og kokes etterpå.