Kasia Strek/New York Times/Ritzau Scanpix

Fødes det virkelig bare jenter i den polske landsbyen?

I et helt tiår ble det bare født jenter i en polsk landsby. Hva er sannsynligheten for det?

Fra 2010 og ti år fram ble det bare født jenter i den lille polske landsbyen Miejsce Odrzanskie.

Det underlige fenomenet førte til mye oppmerksomhet, men fødselsstatistikken er faktisk ikke så unik.

Byen har bare tre hundre innbyggere, og i løpet av det gutteløse tiåret kom tolv jenter til verden.

Sannsynligheten for at en graviditet munner ut i en jente, er 1/2, og for to jenter på rad (1/2)2 = 1/4. Sannsynligheten for tolv jenter på rad er dermed (1/2)12 = 1/4096, noe som virker ekstremt usannsynlig.

Kromosomer bestemmer kjønnet

Barnets kjønn blir avgjort av hvilken sædcelle som trenger inn i egget.

© Shutterstock & Lotte Fredslund

1. Kjønnskromosomer er ulike

Kromosomer er strukturer i cellekjernen som inneholder genene. Hver celle har 23 kromosompar, og et av de parene er kjønnskromosomene, X og Y. Kvinner har et XX-kromosompar, mens menn har XY.

© Shutterstock & Lotte Fredslund

2. Kromosomer deles opp

Når testikler og eggstokker danner kjønnsceller, blir kromosomparene splittet. Alle eggcellene inneholder ett X-kromosom, mens sædcellene bærer enten et X- eller Y-kromosom.

© Shutterstock & Lotte Fredslund

3. Sædcellen avgjør kjønnet

Trenger en sædcelle med et X-kromosom inn i egget, dannes et XX-kromosompar, og barnet blir en jente. Befruktes egget med et Y-kromosom, er resultatet et guttebarn med XY-kromosomer.

Men zoomer vi litt ut og ser på hvor mange byer det finnes i verden, har den usedvanlige begivenheten sannsynligvis skjedd flere steder.

Ifølge GeoNames database eksisterer om lag 185 000 byer i verden med mer enn 500 innbyggere. Med en statistisk sannsynlighet på 1/4096 for tolv jenter på rad vil den kuriøse begivenheten skje i om lag 45 av de 185 000 byene. Og i ytterligere 45 byer med tolv gutter på rad.

Tolv jenter på rad kan lett bli oversett

Årsaken til at den polske landsbyen er så iøynefallende, er at det strakte seg over et helt tiår. Mens landsbyens fødselsrate er litt over én nyfødt i året, blir det i for eksempel København født mer enn 12 000 barn hvert år, og det er derfor en høy risiko for at tolv jentefødsler på rad ville bli oversett.

I 2020 ble den gutteløse rekken i Miejsce Odrzanskie endelig brutt.