Hvorfor kan menn få barn hele livet når kvinner ikke kan?

Det forundrer meg at menn kan få barn som oldinger, mens det for kvinner er slutt når de er cirka 45. Hvorfor?

Eldre mann med gravid kvinne
© Shutterstock

Ingen vet med sikkerhet hvorfor kvinner har en øvre aldersgrense for hvor lenge de kan få barn, mens menn ikke har noen slik grense. Men det er fristende å tro at det henger sammen med at vi nå blir mye eldre enn for bare noen generasjoner siden. Med tidligere tiders lave levealder var det rett og slett ikke behov for at kvinnene var fruktbare lenger. Det kan også tenkes at det var uhensiktsmessig fra naturens side at kvinner fikk barn senere, fordi det da var for stor risiko for at de døde fra dem. Det betydde mindre for mennene, ettersom kvinnene sto for det meste av barnepasset. For øvrig synker fertiliteten både hos menn og kvinner etter hvert. Menns sædkvalitet blir dårligere og kvinners fruktbarhet daler etter fylte 25 år.