Hvorfor har asiatene skjeve øyne?

Hvorfor har kinesere, japanere og andre mongolske folkeslag en hudfold som får øynene til å virke skrå? Det handler om kulde.

øyne, skrå
© Shutterstock

Kinesere, japanere og andre mongolske folkeslag har en hudfold som delvis dekker øyelokket og den innerste øyekroken.

Hudfolden som gjør at øynene virker skjeve, er en fettfold som trolig er en arv fra den tiden da de mongolske folkenes forfedre bodde i det iskalde Arktis. Fettet utgjør et isolerende lag som verner øynene mot kulden.

Samtidig gjør folden øynene smalere og skjermer dem dermed mot å bli snøblinde av solrefleksen fra snø og is. Hudfolden kalles epicanthus og strekker seg helt fra nesen og til den ytterste øyekroken. Også europeiske og afrikanske barn har hudfolden før nesen vokser ut fra hodet.

Når nesen vokser, blir hudfolden strukket ut så den forsvinner. Men asiatene, som har en flatere neserot enn de øvrige, beholder hudfolden.