Hvorfor gråter kvinner mer enn menn?

Jeg har lest at kvinner gråter oftere enn menn. Hvorfor er det sånn?

Kvinde der græder
© Shutterstock

At kvinner har lettere for å ta til tårene enn menn, er ifølge forskerne evolusjonsmessig betinget. Hos urmennesket dro karene ut på jakt mens kvinnene ble hjemme og passet barna.

Med ansvaret for barna ble kvinnene nødt til å utvikle empati samt lære seg kunsten å avlese og tolke spedbarnas kroppsspråk og -fakter. Kvinnene hadde i mye større grad enn menn et behov for å være i kontakt med følelsene og ikke legge skjul på dem, og denne følsomheten gjorde at de oftere felte tårer.

Ved å gråte kunne kvinnene dessuten oppnå omsorg hos de andre kvinnene. Gråten er nemlig som skapt for å vekke medfølelse, og forskerne antar at gråten opprinnelig ble utviklet fra spedbarnets rop for å påkalle morens oppmerksomhet.

Forskningsundersøkelser fra Tyskland viser at kvinner oftest gråter når de føler seg utilstrekkelige, når de tenker tilbake på sørgelige hendelser eller når de konfronteres med situasjoner de har problemer med å takle.

Menn gråter derimot vanligvis når de føler empati, eller hvis et forhold ikke står til å redde.

Kvinner gråter og hulker mest

Før vi blir 13 år, gråter vi like mye. Deretter gråter kvinnene mest.

Kvinde symbol
© Shutterstock

Kvinner

  • Årlig antall gråtetokter: 30-64
  • Gråtens varighet: 6 minutter
  • Hulking: 7 av 10 tilfeller
mande symbol
© Shutterstock

Menn

  • Årlig antall gråtetokter: 6-17
  • Gråtens varighet: 2-4 minutter
  • Hulking: 1 af 16 tilfeller