Shutterstock

Hvorfor får vi poser under øynene?

Eldre mennesker har ofte poser under øynene. Også unge kan få det hvis de har sovet dårlig. Hva er årsaken til fenomenet?

Hvis man er trett, for eksempel etter en natt med riktig dårlig søvn, avslappes muskulaturen i kroppen generelt. Det er blant annet derfor det kan være så vanskelig å få fart på lemmene når man ikke har sovet godt nok.

Den generelle avslapningen i kroppen omfatter også den sirkulære muskulaturen omkring øynene (musculus orbicularis oculi). Samtidig er huden i nærheten av øynene svært tynn, bare omtrent 0,5 millimeter.

Til sammenlikning er huden andre steder cirka to millimeter tykk. Dessuten er huden ved øynene meget elastisk og relativt løst festet til bindevevet og muskulaturen under.

Derfor blir avslapningen av muskulaturen spesielt synlig nettopp der, og slik oppstår de karakteristiske posene under øynene.

For øvrig betyr den spesielle strukturen i øyeomgivelsene også at en generell væskeopphopning i kroppen lett gir seg utslag nettopp der.

Dette kan være en faktor som bidrar ytterligere til å forsterke inntrykket av at man har poser under øynene. Likevel er det stor individuell forskjell på hvor trette vi kan se ut etter en søvnløs natt.

Det skyldes at arvelighet spiller en avgjørende rolle. Poser under øynene er nemlig i høy grad noe vi får i arv fra foreldrene våre.

Når bindevevet på grunn av alder mister elastisiteten, blir dette også mest tydelig omkring øynene. Det er årsaken til at eldre mennesker vanligvis har større og tydeligere poser enn yngre.