Hvorfor er vi nødt til å sove?

Det varierer åpenbart mye hvor lenge menneskene trenger å sove, og noen dyr har ikke behov for søvn i det hele tatt – men hvorfor sover vi egentlig?

mor, barn, sovende
© Shutterstock

Til tross for mange års forskning i søvnens betydning er det ennå ingen som med sikkerhet kan forklare hvorfor mennesker og dyr sover. De eldste teoriene går ut fra at søvn spiller en rolle rent energimessig.

En søvnperiode gjenopplader grovt sagt kroppens batterier. Nervecellene i kroppen får tid til å gjøre seg klar til ny aktivitet, og det skapes en mulighet til å gjenskape de hjerneproteinene og hormonene som er forbrukt.

De nyeste teoriene sier at kroppens behov bare spiller en underordnet rolle i forbindelse med søvnen. Det viktigste er hjernens behov. Noen forskere tror for eksempel at hjernen bruker søvnen til å rydde opp i dagens inntrykk – slette det som det ikke er bruk for, og katalogisere det som skal lagres i hukommelsen.

Spesielt det siste skal være viktig. En annen teori sier derimot at det er sletteprosessen som er avgjørende. Hvis ikke hjernen gjennom søvnen fikk tid til å fjerne alle unødvendige opplysninger, ville den til slutt bli overfylt og overbelastet.