Hvorfor er kuer hellige i India?

På bilder fra India ser vi ofte kuer som får lov til å gå fritt rundt i byenes trafikkaos. Men hvorfor har inderne egentlig gjort kua hellig?

kuer hellige India

Kua er en slags moderguddom for hinduene, og i noen indiske delstater er det rett og slett forbudt å slakte kuer og okser.

Kuas spesielle status er riktignok ikke beskrevet i de eldste hellige tekstene, vedaene.

Ideen om hellige kuer og deretter forbudet mot å slakte kuer oppsto etter hvert som den hinduistiske religionens gudeunivers utviklet seg.

Sannsynligvis fikk forbudet større vekt først som protest mot storfekjøttspisende muslimer, som etter hvert begynte å invadere den nordvestlige delen av India på 700-tallet.

Før kua ble fredet, var den faktisk et offerdyr i den hinduistiske religionen. Siden ble kua symbol på det gode, fruktbare og kvinnelige, og fredet på grunn av disse moderlige egenskapene.

Det ligger imidlertid ikke bare fromhet bak fredningen av kuene, men også en god del beregning.

Større befolkning

Etter hvert som India fikk en stadig større befolkning å brødfø, ble det nemlig stort behov for kuenes trekkraft når jordene skulle pløyes, og å slakte trekkdyrene var en kortsiktig løsning for tomme mager.

Selv om kuene i India ikke blir slaktet, ser mange av dem svært radmagre og vanstelte ut når de trasker rundt i de indiske gatene og stanser trafikken.

En indisk bonde slakter kanskje ikke en gammel og uproduktiv ku, men han lar dyret klare seg selv og leve av det avfallet det kan finne.

Imens kan bonden dra nytte av kuas ekskrementer, enten som gjødsel eller som brensel.