Hvorfor er det noen som snakker i søvne?

Det er vanligvis friske og sunne personer som snakker i søvne

Woman sleeping

Man kan snakke i søvne i alle stadier av søvnen. Tilstanden forekommer oftest hos barn, men opptrer hos enkelte mennesker hele livet.

I visse tilfeller kan det å snakke i søvne være knyttet til psykiske sykdommer eller feberanfall. Det hører riktignok til sjeldenhetene, for vanligvis er det friske og sunne folk som snakker i søvne. Ordomfanget varierer mye, fra enkelte ubegripelige gloser til lange, omfattende setninger.

Personen som snakker, er vanligvis ikke selv klar over sine uttalelser. Det er heller ikke funnet noen sammenheng mellom å snakke i søvne og forstyrrelser i søvnen, og årsaken vet man lite om. Selve snakkingen later ikke til å være skadelig og er ikke nødvendigvis et uttrykk for at personen er i ferd med å drømme. Noe kan imidlertid tyde på at stress, dårlig søvnmønster samt mangel på søvn kan øke tendensen til å snakke i søvne.