Shutterstock

Hvorfor er barn så kresne?

Kresne barn er en kilde til stor frustrasjon hos foreldre. Men hvorfor er mange barn så kresne? Og kan man gjøre noe med det?

Nei til brokkoli, vekk med tomater og bort med ost. Barn kan utvise en frekk oppførsel ved middagsbordet når de nekter å spise maten. Men det kan faktisk være flere gode grunner til at barnet er skeptisk.

Barns sanser er mer følsomme overfor smak, lukt og konsistens. Og den høye følsomheten gjør at noen matvarer kan virke ekle.

Mens barn er tiltrukket av sødme, frastøtes de ofte av surt og bittert. Tendensen er tydeligst hos nyfødte, der sure og bitre smaker ofte medfører klynking og gråt.

Med alderen mildnes avskyen noe, både på grunn av tilvenning og på grunn av endringer i sanseapparatet.

I et forsøk var barn i alderen 5–10 år mye bedre enn mødrene sine til å registrere små konsentrasjoner av bitterstoffet propylthiouracil, som blant annet finnes i brokkoli, spinat, kål og ost.

Forskerne oppdaget at barnas smaksopplevelser framfor alt var avhengig av genet TAS2R38. Genet er ansvarlig for at kroppen danner et protein som styrer smakssensitiviteten overfor en rekke bitterstoffer, og barn med en bestemt variant av genet viste større vemmelse ved bitterhet.

Siden mødrene også hadde genvarianten, men ikke lenger reagerte på bitterstoffene i samme grad, er det et tegn på at genets innflytelse på kresenhet kan svekkes med alderen.

Nytt er farlig

Barns skjerpede smakssanser er en sikkerhetsmekanisme fra evolusjonens side. Risikoen for å bli forgiftet av noe bittert er for eksempel mye høyere enn ved andre smaker.

En annen evolusjonær sikkerhetsforanstaltning er såkalt neofobi – frykt for det nye. Og det gjelder også ny mat. Neofobi er mest vanlig i alderen fra ett til seks år.

Få barna til å spise alt

Vil du unngå at barna blir kresne, kan du prøve disse fire rådene.

© Shutterstock

1 Gravide bør spise variert

Smaksstoffer fra morens kosthold overføres til fostervannet og morsmelken. Derfor kan hun allerede under graviditeten venne barnet til mange ulike smaker ved å spise variert.

© Shutterstock

2 Morsmelk i stedet for erstatning

Morsmelkens smak endrer seg etter hva moren spiser. Morsmelkserstatning, derimot, smaker alltid likt og kan gjøre barnet mindre mottagelig for nye smaker senere i livet.

© Shutterstock

3 Innfør ny mat tidlig

Barn er født med en motvilje mot nye ting, også mat, og den når toppen i seksårsalderen. Ved å presentere barna for ulike typer mat fra tidlig alder dempes skepsisen.

© Shutterstock

4 Gi samme mat igjen og igjen

Etter å ha blitt utsatt for en ny matvare 8–10 ganger begynner barn vanligvis å spise mer av den. Hvis man ikke gir seg, kan aksepten bli forvandlet til en virkelig appetitt på den nye maten.