Shutterstock

Hvordan virker en graviditetstest?

To fargede streker viser at hun er gravid, men hvordan kan de egentlig gjøre det?

Hormon avslører graviditet

Gravides urin inneholder et spesielt hormon som graviditetstesten påviser.

  1. Ytterst på graviditetstesten ligger det et farget antistoff. Dette knytter seg til hormonet HCG i urinen til den gravide. Antistoff og hormon trekkes opp i strimmelen med urinen.

  2. Testlinjen er belagt med et annet antistoff som knytter seg til en annen del av hormonet. Da det er knyttet til det fargede antistoffet, farges linjen ved graviditet.

  3. Kontrollinjen er påført et tredje fargestoff som knytter seg til det fargede antistoffet. Tar linjen farge, betyr det at urinen er trukket opp, og at testen virker.

pregnancy test

En graviditetstest virker ved å påvise forekomsten av hormonet HCG i kvinnens urin. Hormonet produseres av det befruktede egget like etter at det har foretatt de første celledelingene og har festet seg i livmoren.

Graviditetstesten finner hormonet ved hjelp av såkalte monoklonale antistoffer som gjenkjenner og knytter seg til hver sin del av hormonet. En type av antistoffet er knyttet til et fargestoff og plassert i den ene enden av en teststrimmel.

Denne enden dyppes i urin, og er hormonet HCG til stede, knytter det seg til det fargemerkede antistoffet. Uansett om antistoffet har funnet hormonet eller ikke, trekkes det sammen med urinen opp gjennom strimmelen av kapillærkreftene. Til slutt når det en testlinje belagt med en annen type antistoff som kan knytte seg til en annen del av hormonet.

Er kvinnen gravid, sitter hormonet allerede fast på det fargemerkede antistoffet, og komplekset knyttes til testlinjens antistoff. En farget testlinje betyr at kvinnen er gravid. Er hun ikke det, vil det fargede antistoffet fortsette forbi testlinjen.

Det kunne også skjedd om testen ikke virket. En kontrollinje med et tredje antistoff, som knytter seg direkte til det fargede antistoffet, markerer at urinen har strømmet opp, og at testen har virket som den skulle.