VOISIN/PHANIE/SPL

Hvordan oppsto blodtypene?

Et internasjonalt team av forskere har analysert genene bak ABO-blodtypene og funnet ut hvor de stammer fra.

Det såkalte ABO-blodtypesystemet har eksistert i minst 20 millioner år og oppsto hos en fjern felles stamfar til mennesket og apene.

Et internasjonalt team av forskere fra blant annet University of Chicago har analysert genene bak blodtypene hos mennesker, gorillaer, sjimpanser og andre primater.

Resultatene viste at apene har det samme blodtypesystemet som mennesker, og at de blodtypene som finnes i dag, allerede var til stede hos den siste felles stamfaren – en for lengst utdød ape.

Fordelingen av blodtyper varierer fra region til region. Om lag 41 prosent av verdens befolkning har blodtype 0, mens AB er den sjeldneste.

Selv i Sør-Korea, der AB er mest utbredt, forekommer blod­typen bare hos omkring ni prosent.

ABO-blodtypesystemet skiller mellom fire blodtyper: A, B, AB og O. Den vanligste er O, som 41 prosent av verdens befolkning har. Om lag 29 prosent har A, 23 prosent har B og 6 prosent har AB.

© Shutterstock