Hvordan måles alkoholprosenten?

På spritflasker er det alltid angitt en alkoholprosent. Men hvordan kan man måle mengden av alkohol?

© Photo by Adam Wilson on Unsplash

Alkoholprosenten kan måles på flere forskjellige måter. I noen laboratorier bruker man såkalt gasskromatografi. Men den gammeldagse metoden med en termometerliknende flytevekt er fremdeles ganske utbredt fordi den både er nøyaktig og lett å bruke. Prinsippet i en flytevekt – eller flytestokk, som vintappere kaller den – er enkelt. Jo mer alkohol det er i en væske, desto lavere blir tettheten.

Det betyr at en gjenstand som senkes ned i væsken, vil synke tilsvarende dypere. Ved å avsette en skala på flytevekten kan man ganske enkelt avlese alkoholprosenten i nivå med væskens overflate. Man kan få flytevekter med mange forskjellige intervaller. Et vanlig intervall, som brukes til generelle formål, går fra 0 til 50 prosent. Hvis man skal måle helt nøyaktig alkoholprosenten i en sterk sprit, må man først destillere væsken slik at den frigjøres for sukker og tørrstoffer som kan påvirke egenvekten.

Dermed blir det bare vann og alkohol igjen. I denne væsken måles prosenten med en helt nøyaktig flytevekt der skalaen for eksempel bare går fra 35 til 40 prosent.