© Photo by Adam Wilson on Unsplash

Hvordan måles alkoholprosenten?

På spritflasker er det alltid angitt en alkoholprosent. Men hvordan kan man måle mengden av alkohol?

Alkoholprosenten kan måles på flere forskjellige måter. I noen laboratorier bruker man såkalt gasskromatografi. Men den gammeldagse metoden med en termometerliknende flytevekt er fremdeles ganske utbredt fordi den både er nøyaktig og lett å bruke. Prinsippet i en flytevekt – eller flytestokk, som vintappere kaller den – er enkelt. Jo mer alkohol det er i en væske, desto lavere blir tettheten.

Det betyr at en gjenstand som senkes ned i væsken, vil synke tilsvarende dypere. Ved å avsette en skala på flytevekten kan man ganske enkelt avlese alkoholprosenten i nivå med væskens overflate. Man kan få flytevekter med mange forskjellige intervaller. Et vanlig intervall, som brukes til generelle formål, går fra 0 til 50 prosent. Hvis man skal måle helt nøyaktig alkoholprosenten i en sterk sprit, må man først destillere væsken slik at den frigjøres for sukker og tørrstoffer som kan påvirke egenvekten.

Dermed blir det bare vann og alkohol igjen. I denne væsken måles prosenten med en helt nøyaktig flytevekt der skalaen for eksempel bare går fra 35 til 40 prosent.