Hvor skadelige er e-sigaretter?

Det er farlig å inhalere damp fra e-sigaretter, men samtidig er det sunt å gå i en dampende varm badstue. Hvordan kan det henge sammen?

© Aliaksandr Barouski/Shutterstock

Elektroniske sigaretter er i ferd med å bli et sunnere alternativ til tradisjonell tobakk.

I motsetning til vanlige sigaretter dannes det ikke kreftframkallende forbrenningsprodukter i e-sigaretter. Flere forskere og helsemyndigheter advarer likevel.

Selv om dampen er mindre skadelig enn tobakksrøyk, er den ikke like ufarlig som for eksempel damp i en badstue. En viktig forskjell mellom badstuedamp og e-sigaretter er at væsken i sistnevnte inneholder kjemikalier som nikotin, løsemidler og tilsetningsstoffer. Badstuedamp består utelukkende av vann.

Lungevevet svekkes

Ved oppvarming omdannes noen av kjemikaliene til skadelige aerosoler som formaldehyd, acetaldehyd og akrolein. Disse stoffene er blant annet forbundet med irritasjon og skade på lungevevet.

Luftveiene inneholder flimmerhår, såkalte cilier, som fjerner skadelige partikler og mikrober. Varm, fuktig luft har en gunstig effekt på flimmerhårene og flimmercellene, men nikotinholdig damp fra e-sigaretter svekker flimmerhårene.

Skanninger har for eksempel vist at e-sigarettbrukere har høyere nivåer av betennelse i lungene enn både ikke-røykere og sigarettrøykere.

E-sigaretter er imidlertid fortsatt et relativt nytt fenomen, så forskerne har ennå ikke et fullstendig bilde av helseeffektene.

Dampen ødelegger lungene

  • Skadelige stoffer dannes: E-sigaretter produserer helseskadelige stoffer som formaldehyd, acetaldehyd og akrolein.
  • Flimmerhårene forsvinner: Nikotindamp svekker flimmerhårene i luftveiene slik at de mister evnen til å fjerne skadelige partikler og mikrober.
  • Tette luftveier: Nikotindamp gjør slimet i luftveiene tykkere og mer klebrig, noe som øker risikoen for infeksjoner.
  • Betennelse i lungene: PET-undersøkelser viser at e-sigarettbrukere har mer betennelse i lungene enn sigarettrøykere.