Shutterstock
aper, gående, sti

Hvor mye er det som skiller oss fra apene?

Man hører ofte at vi har de fleste gener til felles med aper og andre dyr. Hvordan henger det sammen når vi allikevel er så forskjellige?

Bortsett fra mennesket er husmusen det eneste pattedyret der man har kartlagt genomet i alle detaljer. Med menneskeapene pågår arbeidet fortsatt, og man kan derfor bare sammenlikne deler av materialet.

Men det er ingen tvil om at vår nærmeste nålevende slektning er dvergsjimpansen, også kalt bonoboen. Bare to prosent av genene våre skiller seg fra dvergsjimpansens.

Når det gjelder vanlige sjimpanser, øker forskjellene til fem prosent, og det samme gjør seg gjeldende for gorillaen og orangutangen. For musens vedkommende er det 80 prosent genetisk likhet med mennesker.

Det kan hjøres mye ut, for ved første øyekast er det ikke mye likhet mellom en mus og et menneske.

Men faktisk er det flere likheter enn forskjeller: Skjelettene er bygd av de samme stoffene, mus har fire lemmer, det har mennesker også, mus har tenner, det har vi også, og så videre. Med hensyn til apene blir likheten med mennesker enda mer utpreget – på grunn av den beskjedne forskjellen i genmaterialet.