Shutterstock
Symboler for kjønn – mann, trans og kvinne

Hvor mange kjønn finnes det?

Tradisjonelt har de fleste mennesker tenkt på seg selv og andre som mann eller kvinne. Men de siste årene har økt oppmerksomhet om og forståelse av kjønn, likestilling og seksualitet føyd flere og flere kjønnsidentiteter til listen.

Hva er kjønn?

De fleste mennesker er født med to kjønnskromosomer – to X-kromosomer eller et X-kromosom og et Y-kromosom.

To X-kromosomer setter i gang utviklingen av kvinnelige kjønnsorganer, mens et X- og et Y-kromosom setter i gang utviklingen av mannlige kjønnsorganer. Kjønnsorganene begynner senere å produsere hormoner som vi vanligvis kaller for mannlige og kvinnelige kjønnshormoner – testosteron for menn og østrogen for kvinner.

Men det vitenskapelige bildet av kjønn er ikke like enkelt. For det første blir noen mennesker født med flere kjønnskromosomer og andre kombinasjoner, for eksempel XXY, XYY eller XXYY.

Noen mennesker blir også født med variasjoner i kjønnskromosomene, og det kan medføre spesielle biologiske kjønnstrekk. Et eksempel er Turners syndrom, der det ene av de to X-kromosomene helt eller delvis mangler.

Denne mutasjonen kan blant annet medføre lav høyde, bred brystkasse og nedsatt funksjon i eggstokkene, noe som kan føre til manglende menstruasjon og utvikling av bryst og kjønnshår.

At en person blir født med tvetydige kjønnslige kjennetegn – rent biologisk – betyr ikke at vedkommende opplever kjønnet sitt på en bestemt måte.

Hvilket kjønn mennesker identifiserer seg med – den opplevde kjønnsidentiteten – er uavhengig av biologien.

For de fleste mennesker stemmer naturen overens med selvbildet – de føler seg som det kjønnet biologien sier de er. Men kjønnsidentitet er ikke bare biologi, det er også et sett normer for hvordan mennesker oppfører seg og tenker om hverandre.

På engelsk beskriver de to ordene «sex» og «gender» to ulike deler av det vi på norsk bare har ordet «kjønn» for, nemlig biologisk kjønn (det vi får utdelt ved fødselen) og det et menneske føler seg som og identifiserer seg med.

I takt med at vi får en bedre forståelse av hvor ulikt folk opplever kjønnsidentiteten sin, vokser listen over de kjønnene man kan identifisere seg med.

Noen av de mest kjente kjønnene er:

 • ciskjønn
 • ikke-binær
 • transperson
 • interkjønn
 • akjønnet

Hvor mange kjønn finnes det?

Siden språket om kjønn hele tiden utvikler seg, er det vanskelig å gi en fullstendig liste over kjønnene som finnes. Noen eksperter på området mener for eksempel det er mer enn hundre ulike kjønn.

Her er en liste med 65 kjønn:

 • akjønnet
 • androgyn
 • cis
 • cis mann
 • cis kvinne
 • ciskjønnet
 • ciskjønnet kvinne
 • ciskjønnet mann
 • demikjønnet
 • demiguy
 • demigirl
 • dobbeltkjønnet
 • female to male
 • femme
 • flytende kjønnsidentitet (gender fluid)
 • FTM
 • F2M
 • FTN
 • gender bender
 • gender nonconforming
 • gender pivot
 • gender questioning
 • genderqueer
 • interkjønnet
 • interkjønnet mann
 • interkjønnet person
 • interkjønnet kvinne
 • intetkjønnet
 • kvinne
 • kjønnsdivers
 • kjønnsnøytral (gender neutral)
 • kjønnsvariant (gender variant)
 • male assigned at birth, også kalt MAAB (norsk: tildelt mann ved fødselen)
 • male to female
 • male to female transkvinne
 • male to female transkjønnet kvinne
 • mann
 • MTF
 • M2F
 • multikjønnet
 • neutrois
 • ikke-binær
 • nonkonform
 • omnikjønnet
 • pankjønnet
 • polykjønnet
 • queer
 • trans
 • transkvinne
 • transmann
 • transperson
 • trans * kvinne
 • trans * mann
 • trans * person
 • T* mann
 • T* kvinne
 • transkjønnet kvinne
 • transkjønnet person
 • transmaskulin
 • tredje kjønn
 • trekjønnet
 • tvekjønnet
 • two-spirit
 • two-spirit person
 • two* person

Listen over kjønn er satt sammen med utgangspunkt i ulike kilder, blant annet Medical News Today og Healthline.

Hva er ciskjønn?

Ciskjønn dekker de menneskene som identifiserer seg med det kjønnet biologien tilskriver dem. De fleste mennesker er ciskjønnede.

Hvis man fødes med to X-kromosomer og føler seg som kvinne, er man ciskjønnet.

Det er mange motsetninger til ciskjønn, for eksempel transkjønnede, interkjønnede, ikke-binære eller andre som ikke føler seg som det kjønnet de ble tildelt ved fødselen.

Hva er ikke-binær?

Det binære kjønnet er det tradisjonelle enten/eller mellom mann eller kvinne. Ikke-binære mennesker føler seg ikke som ett av de to kjønnene.

I stedet kan ikke-binære personers kjønnsidentitet være en individuell blanding av de kjønnene som finnes – eller ikke relatere seg til noe kjønn.

På dette viset fungerer ikke-binær som et paraplybegrep for alle mennesker med et kjønn som ikke passer inn i de klassiske kategoriene med maskuline menn og feminine kvinner.

Hva er transkjønn?

Transkjønn er ikke bare ett kjønn, men dekker flere ulike kjønnsidentiteter.

Felles for transpersoner er at de ikke føler seg som det kjønnet de ble tildelt ved fødselen, og derfor ønsker å skifte det. Det kan skje via hormonbehandling og eventuelt kirurgi eller bare ved å begynne å leve ut kjønnsidentiteten sin uten behandling.

En transmann er en mann som ble tildelt kvinnekjønnet ved fødselen, men som føler seg som en mann.

Motsatt er en transkvinne en kvinne som ble tildelt mannekjønnet ved fødselen, men som føler seg som en kvinne – og kanskje har gjennomgått operasjoner eller har planer om det.

I gamle dager ble transkjønnede personer kalt «transseksuelle», men den betegnelsen er foreldet siden transpersoners seksualitet ikke er avhengig av kjønnet. En transmann kan være tiltrukket av kvinner, menn eller hvilken som helst annen kjønnsidentitet.

Under fellesbetegnelsen «transpersoner» er det mange kjønnsidentiteter med hver sine navn. Transmann, FTM eller female to male betegner for eksempel en person som ble født med to X-kromosomer, men siden har skiftet fra kvinne til mann.

Hva er interkjønn?

Interkjønnede personer er født med tvetydigheter i sitt biologiske kjønn.

Det kan være mennesker som er født med både mannlige og kvinnelige kjønnsorganer, har endringer på kjønnskromosomene eller har færre eller flere enn to kjønnskromosomer.

Eksempler på interkjønn kan være Klinefelters syndrom, der kromosomsammensetningen er XXY, eller Turners syndrom, der personen helt eller delvis mangler et av to X-kromosomer.

I gamle dager ble interkjønnede personer kalt hermafroditter, men den betegnelsen regnes i dag for å være nedsettende.

Interkjønn beskriver ikke et kjønn, som for eksempel ciskjønn eller transkjønn. Interkjønnede personer får ofte foretatt operasjoner og kan føle seg som cismenn eller -kvinner, ikke-binære, intetkjønn eller enhver annen kjønnsidentitet.

Hva er akjønnet?

Akjønnede personer identifiserer seg ikke med det kjønnet de ble tildelt ved fødselen.

De føler seg ikke som noe kjønn og identifiserer seg sjelden med verken mann- eller kvinnekjønnet.

Ofte søker de et kjønnsnøytralt eller androgynt uttrykk. Et beslektet kjønn er «neutrois».

Hva er two-spirit?

De innfødte i Nord-Amerika brukte betegnelsen 'two-spirit' om personer som levde opp til både mannlige og kvinnelige kjønnsroller.

I dag betegner 'two-spirit' personer med en kjønnsidentitet der de både identifiserer seg med det maskuline og feminine. Ofte skifter kjønnsuttrykket fra situasjon til situasjon, og de vil være mer maskuline i noen sammenhenger og mer feminine i andre.

Et annet beslektet kjønn er «dobbeltkjønnet».