Shutterstock

Hvor dypt kan mennesket dykke?

Hvor langt ned kan mennesket dykke uten hjelp av en ubåt eller liknende?

Rekorden for dykking helt uten hjelpemidler er på hele 130 meter. Denne rekorden ble satt av den kubanske dykkeren Francisco Ferreras i 1996. Noen perle- og svampdykkere dykker rutinemessig ned til 30 meters dyp, men normalt går en dykker sjelden ned til mer enn 12 meters dyp uten utstyr.

Hvis dykkerne har det rette utstyret og trykkflasker med en spesiell blanding av oksygen og helium, kan de imidlerid arbeide på dyp helt ned til ca. 300 meter, noe som blant annet blir gjort på oljefelt til havs. Men denne rekorden er også brutt, takket være de såkalte 1-atmosfæres dykkerdraktene, som blir brukt av stadig flere dykkere.

Drakten minner om en romdrakt og er utstyrt med en motor på ryggen. Inne i drakten blir det hele tiden opprettholdt et trykk på én atmo- sfære, tilsvarende trykket ved havoverflaten. I disse draktene kan dykkerne arbeide på dyp ned til 300–800 meter. En av de store fordelene ved drakten er at dykkeren ikke blir utsatt for den farlige dykkersyken, som lett kan oppstå etter opphold på dypet.

Hele tiden blir drakten forbedret slik at det blir mulig å arbeide på stadig større dyp. Noen av draktene fungerer til og med best på dypet, fordi det høye trykket nærmest virker som smøring på de enkelte leddene i drakten.