Shutterstock
Jose Carreras opera

Hvor bredt kan stemmen spenne?

Hvor mange oktaver kan en normal sangstemme spenne over, og hvem har det største stemmespennet?

Innenfor musikk opererer man normalt med de syv oktavene som finnes på et piano. Men ingen menneskestemme kan spenne så bredt. Hos de fleste amatørsangere dekker stemmen to oktaver eller litt mindre, og det tilsvarer 13–14 av de hvite tangentene på pianoet. Hvor bredt stemmen spenner avhenger blant annet av alder og formen på stemmeleppene samt hvor mye man har trent stemmen. To oktaver er imidlertid tilstrekkelig til at man kan synge de aller fleste sanger, og alle populære melodier ligger innenfor dette området.

Operasangere har oftest et stemmeomfang på mellom to og tre oktaver, og som regel spenner en kvinnestemme litt bredere enn en mannsstemme. For øvrig er kravene til profesjonelle sangere blitt større med tiden. I det 14. århundret hadde sangerne ofte et omfang på halvannen oktav, mens de i det 18. århundret nådde opp på tre oktaver i rollen som Nattens Dronning i Mozarts opera Tryllefløyten.

Den peruvianske sangerinnen Yma Sumac, som var populær i 1950-årene, hadde angivelig et stemmeomfang på fem oktaver, og det går for å være rekorden. Hennes usedvanlige stemme gikk fra dypere enn en vanlig bass til høyere enn høy C. Det er med tiden oppstått litt av en kult rundt Yma Sumac. Selv om divaen, som er født i begynnelsen av 1920-årene, bare har opptrådt sporadisk i de siste tiårene, går det stadig vekk rykter om at det er en ny plate på vei.