Shutterstock

Hvilken type alkohol gir den verste bakrusen?

Rødvin gir meg verre bakrus enn øl. Er det bare fordi jeg inntar mer alkohol, eller er andre faktorer involvert?

Bakrus skyldes en rekke faktorer. Når kroppen bryter ned etanol, dannes for eksempel i giftstoffet acetaldehyd, som blant annet forårsaker hodepine og kvalme.

Selv om mengden alkohol har stor innflytelse, er det andre faktorer som påvirker bakrusen. Typen alkohol spiller også en rolle.

Som tommelfingerregel fører mørke drikker til verre bakrus. Det skyldes at de mørke væskene vanligvis inneholder flere urenheter, såkalte kongener.

Når sukker gjærer til alkohol, dannes også små mengder kongener, blant annet garvesyre, metanol, aldehyder og ketoner. Mengden kongener er avhengig av hvilken type sukker som brukes i gjæringen, samt hvordan alkoholen senere blir destillert.

Bourbon er verre enn vodka

Forskere har testet kongeners effekt på bakrus hos unge i alderen 21–33 år. Testdeltakerne spiste de samme måltidene og sov på samme tidspunkt i dagene før forsøket. Deretter ble de delt i grupper og drakk enten placebo, vodka (med få kongener) eller bourbon (med mange kongener) til de nådde en promille på 1,1. Dagen etter rapporterte bourbon-drikkerne om den verste bakrusen.

Kongener kan være mange ulike stoffer, men spesielt metanol fører til bakrus. Metanolforgiftning slår inn for fullt først etter 12–24 timer, og selv små mengder kan medføre klassiske bakrussymptomer som kvalme, oppkast og magesmerter.