Hvilken bevegelse er kroppens raskeste?

Er det en bevegelse i menneskekroppen som er raskere enn et blunk?

Er det en bevegelse i menneskekroppen som er raskere enn et blunk?

Shutterstock

Når vi knipser, utfører langfingeren menneskekroppens raskeste bevegelse.

Forskere fra Georgia Institute of Technology i USA har målt langfingerens akselerasjon og konkludert med at et knips er over 20 ganger raskere enn et blunk med øyet.

Sjokkbølger skaper lyden

Et knips foregår i tre faser.

Først presses langfingeren mot tommelfingeren og bygger opp kraft. Mens spenningen stiger, dreier langfingeren 53,5 grader om sin egen akse. Prøv selv å gjøre klar til et knips, og legg merke til hvordan de to ytterste leddene på langfingeren blir vridd.

Når tilstrekkelig mye kraft har hopet seg opp, begynner neste fase, der tommelfingeren langsomt skyves til siden mens langfingeren glir forbi.

7 millisekunder – så raskt roterer langfingeren tilbake til utgangsposisjonen når du knipser.

Bevegelsen utløser all kraften, noe som resulterer i en voldsom akselerasjon i langfingeren, som roterer tilbake til utgangsposisjonen sin på bare sju millisekunder.

Langfingerens bevegelse fortsetter til den banker mot håndflaten. Sammenstøtet danner svake sjokkbølger som høres som den karakteristiske knipselyden.

Menneskefingre er perfekte til knips

Forskernes forsøk viste også at friksjonen mellom fingrene og evnen hver finger har til å komprimeres, har stor betydning for kvaliteten på knipsingen.

Menneskefingre er verken for harde eller for myke. De kan trykkes litt sammen, men ikke for mye og er dermed perfekte til knipsing.