Hva er skjønnhet?

Hva vil menneskelig skjønnhet egentlig si? Er det noe statisk, eller kan oppfatningen av hva som er vakkert, endre seg med tiden?

Kvinne hånd på lyserød bakgrunn
© Shutterstock

Psykologer, historikere og antropologer har i årevis forsket i hva mennesker oppfatter som vakkert og blir tiltrukket av hos hverandre. Men det er ennå ikke lykkes å bli enig om en definisjon på hva skjønnhet er. Det er imidlertid ingen tvil om at historiske og kulturelle faktorer spiller en rolle i vurderingen av skjønnhet. I noen samfunn er en rund og velfødd kvinne det vakreste man kan tenke seg, mens andre samfunn mener at en slank og langlemmet kvinnekropp hører til på toppen av skjønnhetsskalaen. I Vesten har skjønnhetsidealet endret seg markant i løpet av historien. Amerikansk forskning viser at vinnerne av vår tids skjønnhetskonkurranser er omtrent 10 kilo lettere enn for et par generasjoner siden. Og hvis vi går lenger tilbake i tiden, var idealet enda mer lubbent. Likevel er det godt mulig å sette opp en liste over trekk som mennesker verden over finner vakre. Det gjelder for eksempel ren og velpleid hud, tykt og glansfullt hår, symmetriske ansiktstrekk samt kurvede former hos kvinner og brede skuldrer hos menn. Evolusjonspsykologene mener at når vi føler oss tiltrukket av bestemte trekk, skyldes det at vi ubevisst ønsker å velge en partner med best mulige gener med henblikk på avkommet. Fra dette synspunktet skulle kvinner med kurvede former, især rundt hoftene, være godt egnet til å føde friske barn, mens sterke menn skulle være å foretrekke med tanke på evnen til å beskytte neste generasjon.