Hva er normalvekt?

Bør man ikke omdefinere begrepet normalvekt, slik at vi som er tykke slipper å føle oss unormale?

vekt, føtter, målebånd
© VGstockstudio/Shutterstock.com

Tidligere hadde man tabeller som for hver høyde anga en normalvekt. Disse tabellene ble ofte tolket svært firkantet, så derfor foreslo en belgisk matematiker i 1950-årene et nytt mål: body mass index (BMI).

Dette målet har langsomt vunnet innpass – fordelen er bl.a. at metoden i større grad tar hensyn til forskjeller i kroppsbyggningen – man må ikke lenger treffe én bestemt normalvekt, men bare holde BMI-tallet sitt innenfor et bestemt intervall.

Begrepet normalvekt er definert ut fra omfattende undersøkelser av livsløp. Man har undersøkt sammenhengen mellom vekt, sykdom og livslengde, og har kommet frem til at folk med et BMI-tall på 18 til 25 har minst risiko for sykdom og tidlig død.

Derfor er dette området definert som det normale. Av samme grunn kan man da heller ikke omdefinere begrepet normalvekt – selv om det unektelig er svært fristende, ettersom vi er blitt tre–fem kilo tyngre i de siste 20 årene.