Shutterstock

Høy pensjonsalder kobles til lavere levealder

En studie viser at det kan koste dyrt hvis man – som mange gjør – går av med pensjon etter 60 år.

Vår forventede levealder stiger og stiger, og det samme gjør pensjonsalderen for å holde tritt.

Men selv om flere år på arbeidsmarkedet er positivt for økonomien, er det noe som tyder på at det ikke er bra for helsa.

Forskere fra Tyskland og Spania har nemlig sett på om det er en sammenheng mellom økt dødelighet og pensjonsalder, og de viser at det ikke er uten konsekvenser når vi først kan trekke oss tilbake i høy alder.

Ved å analysere data fra Spania, der en pensjonsreform har hevet pensjonsalderen fra 60 til 65, fant forskerne ut at dødeligheten steg med 4,2 prosentpoeng for hvert år pensjonen ble utsatt, fra 60 til 69 år.

Det svarer til en relativ stigning på hele 43 prosent.

Folk som jobbet i byggesektoren eller hadde et yrke med et høyt nivå av psykisk eller sosialt stress, var spesielt påvirket.

Forskerne mener derfor at man bør se på pensjonsalderen for disse gruppene slik at man kan redusere risikoen for tidlig død.

Selv om det var en sammenheng mellom høyere pensjonsalder og kortere levealder, fant forskerne også ut at det var unntak.

De som føler de skaper resultater og får anerkjennelse for jobben sin, opplevde nemlig ikke noen stigning i dødelighet selv om de først gikk av i høy alder.