Vanessa Siffredi

Vi kan klare oss uten hjernebjelke

Hjernens to halvparter kan snakke sammen, selv om den sentrale forbindelsen mangler.

Nye studier viser at barn som fødes uten hjernebjelke, kan utvikle normal hjernefunksjon selv uten hovedveien mellom de to hjernehalvdelene.

Forskere fra University of Geneva i Sveits sammenlignet ved hjelp av skanninger hjernefunksjonen hos 29 friske barn og 20 barn som er født med såkalt AgCC, altså uten hjernebjelke.

Hjernebjelken (gul) er en del av den såkalte hvite substansen. Den består av nerveforbindelser som setter ulike områder i hjernebarken i kontakt med hverandre.

© Shutterstock

Hos noen barn fører tilstanden til forringede mentale evner, men ikke hos alle. 75 prosent har for eksempel et normalt intelligensnivå.

Hjerneskanningene avslørte at barna uten hjernebjelke dannet ekstra forbindelser innen hver av de to hjernehalvdelene. Og overraskende nok viste det seg også at de to halvpartene arbeidet sammen selv om hjernebjelken manglet.

Normalt står hjernebjelken for kontakten mellom de to hjernehalvdelene (t.v.). Barn som fødes uten hjernebjelke (t.h.), danner i stedet ekstra forbindelser i de to halvpartene.

© Vanessa Siffredi

Forskerne mener at barna må kunne danne noen alternative signalveier på tvers i hjernen, og at de sammen med de ekstra forbindelsene i hver hjernehalvdel kompenserer for den manglende hjernebjelken.

Viktig kunnskap for gravide

Hvis et foster mangler hjernebjelken, kan det konstateres med ultralydskanning, og det får i dag noen vordende foreldre til å avbryte graviditeten.

Forskernes håp er at hjerneskanning av fostret i framtiden vil gjøre det mulig å avgjøre om hjernen danner de kompenserende forbindelsene, slik at foreldrene får et bedre grunnlag for å treffe den vanskelige beslutningen.