Vi har fire forskjellige typer søvn

Med elektroder som måler hjerne- og muskelaktiviteten hos sovende testpersoner, har forskerne vist at nattesøvnen er delt inn i fire forskjellige søvnfaser som alle har ulike særtrekk.

Four kinds of sleep

Våken tilstand Reaksjoner: Øynene og musklene utfører kontinuerlig større, bevisste bevegelser eller ubevisst sitring.

Hjernebølger: Hjernen sender oftest ut alfabølger med en frekvens på 8–12 Hz.

Søvnfase N1 Lett søvn/døs

Reaksjoner: Musklene slapper av, øynene dreier langsomt rundt. Man mister gradvis bevisstheten. Testpersoner i denne fasen tror ofte at de er våkne.

Varighet: Oftest noen få minutter per gang. Utgjør totalt sett fem prosent av hele søvnen.

Hjernebølger: Hjernen sender ut thetabølger med en frekvens på 4–7 Hz.

Søvnfase N2 Reaksjoner: Man mister helt bevisstheten, og øynene blir rolige. Musklene er nesten totalt avslappet.

Varighet: Hver enkelt N2-fase varer 10–25 minutter, og til sammen utgjør denne fasen halvdelen av søvnen.

Hjernebølger: Hjernen sender ut betabølger med en frekvens på 12–16 Hz.

Søvnfase N3 Dyp søvn eller SWS

Reaksjoner: Man reagerer ikke på ting rundt seg og er vrien å vekke. Øynene og musklene er i ro, men man kan komme til å gå i søvne, og barn kan tisse i sengen.

Varighet: En firedel av søvnen foregår i denne fasen.

Hjernebølger: Svært langsomme og kraftige deltabølger på 1–3 Hz kan registreres.

REM-søvn Drømmesøvn

Reaksjoner: Hjernen er like aktiv som i våken tilstand, og øynene flytter seg i raske bevegelser – rapid eye movements. Kroppens evne til å røre på seg er sterkt begrenset.

Varighet: En femdel av søvnen foregår i denne fasen.

Hjernebølger: Minner om dem man har i våken tilstand og under den lette N1-søvnen.